Beycan.NET Atasözleri
İletişim Sitemap

"Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez" atasözünün anlamı nedir?

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez atasözüne benzer atasözleri


"Aç ile eceli gelen söyleşir" atasözü ve açıklaması

[Aç ile eceli gelen söyleşir]

"Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür)" atasözü ve açıklaması

[Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür)]

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" atasözü ve açıklaması

[Ateş olmayan yerden duman çıkmaz]

"Başa gelen çekilir" atasözü ve açıklaması

[Başa gelen çekilir]

"Başına gelen başmakçıdır" atasözü ve açıklaması

[Başına gelen başmakçıdır]

"Bayramdan sonra gelen kınayı götüne yak" atasözü ve açıklaması

[Bayramdan sonra gelen kınayı götüne yak]

"Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla" atasözü ve açıklaması

[Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla]

"Beyden gelen bey sayılır" atasözü ve açıklaması

[Beyden gelen bey sayılır]

"Bodur tavuk her gün piliç" atasözü ve açıklaması

[Bodur tavuk her gün piliç]

"Kaz kazla, daz dazla, kal tavuk kel horozla" atasözü ve açıklaması

[Kaz kazla, daz dazla, kal tavuk kel horozla]