Beycan.NET Atasözleri
İletişim Sitemap

"Kötü komşu insanı (adamı) hacet (mal) sahibi eder" atasözünün anlamı nedir?

Kötü komşu insanı (adamı) hacet (mal) sahibi eder atasözüne benzer atasözleri


"Acı (kötü)söz insanı (adamı) dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır), (Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır)" atasözü ve açıklaması

[Acı (kötü)söz insanı (adamı) dininden çıkarır (tatlı söz yılanı ininden çıkarır), (Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır)]

"Ağacı kurt, insanı dert yer" atasözü ve açıklaması

[Ağacı kurt, insanı dert yer]

"Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder" atasözü ve açıklaması

[Ağanın gözü öküzü (ineği) semiz eder]

"At at oluncaya kadar sahibi mat olur" atasözü ve açıklaması

[At at oluncaya kadar sahibi mat olur]

"Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu" atasözü ve açıklaması

[Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu]

" Çubuk kırılır, çıt eder; kütük kırılır, küt eder" atasözü ve açıklaması

[ Çubuk kırılır, çıt eder; kütük kırılır, küt eder]

"Dağ adamı, hasta eder sağ adamı" atasözü ve açıklaması

[Dağ adamı, hasta eder sağ adamı]

"Dene altını mihenk taşında, dene insanı bir iş başında" atasözü ve açıklaması

[Dene altını mihenk taşında, dene insanı bir iş başında]

"Dilenci dilenciyi istemez; ev sahibi ikisini de" atasözü ve açıklaması

[Dilenci dilenciyi istemez; ev sahibi ikisini de]

"Ev alma, komşu al" atasözü ve açıklaması

[Ev alma, komşu al]