Beycan.NET Atasözleri
İletişim Sitemap

"Mart martladı, tavuk yumurtladı" atasözünün anlamı nedir?

Mart martladı, tavuk yumurtladı atasözüne benzer atasözleri


"Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür)" atasözü ve açıklaması

[Aç tavuk (düşünde) kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır (görür)]

"Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla" atasözü ve açıklaması

[Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla]

"Bodur tavuk her gün piliç" atasözü ve açıklaması

[Bodur tavuk her gün piliç]

"Bugünkü tavuk yarın ki kazdan iyidir" atasözü ve açıklaması

[Bugünkü tavuk yarın ki kazdan iyidir]

" Çok gezen tavuk ayağında pis getirir" atasözü ve açıklaması

[ Çok gezen tavuk ayağında pis getirir]

"Hatır için çiğ tavuk yenir" atasözü ve açıklaması

[Hatır için çiğ tavuk yenir]

"Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez" atasözü ve açıklaması

[Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez]

"Kaz kazla, daz dazla, kal tavuk kel horozla" atasözü ve açıklaması

[Kaz kazla, daz dazla, kal tavuk kel horozla]

"Mart ayı, dert ayı" atasözü ve açıklaması

[Mart ayı, dert ayı]

"Mart ayların çingenesidir" atasözü ve açıklaması

[Mart ayların çingenesidir]