Beycan.NET Atasözleri
İletişim Sitemap

"Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır" atasözünün anlamı nedir?

Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır atasözüne benzer atasözleri


"Bir dönüm gözlük on dönüm yazlığa bedeldir" atasözü ve açıklaması

[Bir dönüm gözlük on dönüm yazlığa bedeldir]

"Her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz" atasözü ve açıklaması

[Her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmaz]

"Kasımdan 10 gün evvel ek, on gün sonra ekme" atasözü ve açıklaması

[Kasımdan 10 gün evvel ek, on gün sonra ekme]

"Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır" atasözü ve açıklaması

[Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır]

"On para on arslanın ağzında" atasözü ve açıklaması

[On para on arslanın ağzında]