Beycan.NET Atasözleri
İletişim Sitemap

"Baş sağ olursa börk çok bulunur" atasözünün anlamı nedir?

Baş sağ olursa börk çok bulunur atasözüne benzer atasözleri


"Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer)" atasözü ve açıklaması

[Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer)]

"Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. (Alçak yerlerin tepeciği sağ görünür)" atasözü ve açıklaması

[Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. (Alçak yerlerin tepeciği sağ görünür)]

"Al elmaya taş atan çok olur" atasözü ve açıklaması

[Al elmaya taş atan çok olur]

"Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin" atasözü ve açıklaması

[Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin]

"Araba devrilince yol gösteren çok olur" atasözü ve açıklaması

[Araba devrilince yol gösteren çok olur]

"At (olur) bulunur meydan bulunmaz, meydan (olur) bulunur at bulunmaz" atasözü ve açıklaması

[At (olur) bulunur meydan bulunmaz, meydan (olur) bulunur at bulunmaz]

"Az ada, çok öde" atasözü ve açıklaması

[Az ada, çok öde]

"Az ateş çok odunu yakar" atasözü ve açıklaması

[Az ateş çok odunu yakar]

"Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk içinde" atasözü ve açıklaması

[Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk içinde]

"Kelle sağ olsun da külah bulunur" atasözü ve açıklaması

[Kelle sağ olsun da külah bulunur]