Beycan.NET Atasözleri
İletişim Sitemap

"Çul içinde arslan yatar" atasözünün anlamı nedir?

Çul içinde arslan yatar atasözüne benzer atasözleri


"Ağacın kurdu içinde olur" atasözü ve açıklaması

[Ağacın kurdu içinde olur]

"Ağaç ağaç içinde büyür" atasözü ve açıklaması

[Ağaç ağaç içinde büyür]

"Al (hile) ile arslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz (AI arslan tutar, güç sıçan tutmaz)" atasözü ve açıklaması

[Al (hile) ile arslan tutulur, güç ile sıçan (gücüğen) tutulmaz (AI arslan tutar, güç sıçan tutmaz)]

"Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk içinde" atasözü ve açıklaması

[Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk içinde]

"Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar" atasözü ve açıklaması

[Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar]

"Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar" atasözü ve açıklaması

[Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar]

"Hilekardan yumurta alan, içinde sarısını bulamaz" atasözü ve açıklaması

[Hilekardan yumurta alan, içinde sarısını bulamaz]

"İki arslan bir pasta sığmaz" atasözü ve açıklaması

[İki arslan bir pasta sığmaz]

"Kepenek altında er yatar" atasözü ve açıklaması

[Kepenek altında er yatar]

"Küheylan at, çul içinde de bellidir" atasözü ve açıklaması

[Küheylan at, çul içinde de bellidir]